תפריט נגישות

האנדרטה לזכרם בהר הרצל

תמונות של האנדרטה המרכזית להנצחת האזרחים חללי פעולות האיבה

חקיקת שמות החללים באנדרטה המרכזית בהר הרצל בירושלים

שמות האזרחים חללי פעולות האיבה חקוקים בלוחות לפי תקופות האירועים, משנת 1851 עד ימינו. בכל תקופה - לפי א-ב של שם המשפחה. נוסח כל שם ושם עובר את אישור קרובי המשפחה במסגרת ההתכתבות עם מערכת אתר יזכור. 

סדר החקיקה לפי שנים: 

לוח 1: השנים 1851 – 1919, תרי"א – תר"פ; 
לוחות 2 עד 5: 1920 – 1929, תרפ"א – תרפ"ט; 
לוחות 6 עד 9: 1930 – 1939, תר"צ – תרצ"ט; 
לוחות 10 עד 13: 1940 – 1947, ת"ש – תש"ז; 
לוחות 14 עד 30: 1947 – 1949, תש"ח – תש"ט; 
לוחות 31 עד 37: 1950 – 1959, תש"י – תשי"ט; 
לוחות 38 עד 41: 1960 – 1969, תש"כ – תשכ"ט; 
לוחות 42 עד 48: 1970 – 1979, תש"ל – תשל"ט; 
לוחות 49 עד 52: 1980 – 1989, תש"מ – תשמ"ט; 
לוחות 53 עד 60: 1990 – 1999, תש"נ – תשנ"ט; 
לוחות 61 עד 77: 2000 – 2009, תש"ס – תשס"ט; 
לוחות 78 עד 80: 10.2009 – 2019, תש"ע – תשע"ט;
לוחות 81 עד 82: חללים מ-2020, תש"פ ואילך;
לוח 83: חללים ששמותיהם נוספו לאחר הצבת לוחות הקבע.

לוחות ההנצחה הקבועים לזכר אזרחים שנהרגו עד סוף שנת 1999 (לוחות 1 עד 60) הוצבו ערב יום הזיכרון תשס"ו. לוחות ההנצחה לחללים משנת 2000 ואילך הם זמניים, והחקיקה הקבועה תיעשה עם קבלת המידע והתיקונים מכל המשפחות. מפת הגעה

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה
פיתוח מאגרי מידע לוגו חברת דידקטי