מרדכי מוטי דיין ז"ל
הודלק ע"י 2545
בתאריך 21/05/2016, יג באייר תשע''ו
הודלק ע"י שגיא סגל
בתאריך 22/04/2015, ג באייר תשע''ה
חבר ילדות, בן אדם טוב לב, מלח הארץ. מתגעגע אליו תמיד.
הודלק ע"י גל דיין
בתאריך 15/04/2013, ה באייר תשע''ג
הודלק ע"י מתניה צונץ
בתאריך 18/04/2010, ד באייר תשע
הודלק ע"י הדס בר
בתאריך 22/01/2010, ז בשבט תשע
למוטי, ולאתגר באהבה