צרו קשר
לכבוד מערכת אתר יזכור לאזרחים חללי פעולות איבה שלום רב, בעקבות עיון בפרטים אודות חללי פעולות איבה באתר האינטרנט, אבקש להעיר:
1 - תיקון פרטים אודות חלל:
שם פרטי:
שם משפחה:
שם האב:
שם האם:
פרטים אודות האירוע (כולל תאריך ההתרחשות):
 
תוספות, שינוי בקורות החיים (ידוע לי כי קורות חיים יתוקנו רק באישור המשפחה)
 
הערות והצעות כלליות לגבי אתר האינטרנט
 
2 - לצורך תשובה נא למלא:
 
תיאור הפניה:
 
כתובת:
 
דוא"ל:
טלפון:
נייד:
הקרבה לחלל פעולות איבה:
נא להכניס כיתוב שבתמונה