חגי ליזרוביץ ז"ל
הודלק ע"י
בתאריך 05/11/2016, ד בחשוון תשע''ז
הודלק ע"י שלד
בתאריך 10/06/2016, ד בסיוון תשע''ו