ארז גיזרו הרשקוביץ ז"ל
הודלק ע"י עומרי הלה
בתאריך 12/08/2017, כ באב תשע''ז
בדיוק היום לפני 14 שנים נהרגת בפיגוע התאבדותבטרמפיאדה באריאל. יהי, זכרך, שמור עימנו לעולמי עד.
הודלק ע"י עומרי הלה
בתאריך 12/08/2012, כד באב תשע''ב
בדיוק היום לפני 9 שנים נרצחת בפיגוע התאבדות של החמאס בכניסה לאריאל. תהא, נשמתך, צרורה בצרור החיים לעד.
הודלק ע"י
בתאריך 22/08/2009, ב באלול תשס''ט