אזרחים חללי פעולות איבה
חיפוש לפי שם, אירוע או מקום מגורים
לחיפוש יעיל – נא למלא שורה או שתיים, לא יותר.
לדוגמה – שם משפחה בלבד, שם פרטי ומקום אירוע, וכדומה.
שם משפחה:
שם פרטי:
שם האב:
שם האם:
מקום מגורים:
select
תאריך אירוע:
select
select
select
או
תאריך עברי של אירוע:
select
select
select
תקופת אירוע:
select
מקום האירוע:
select
מקום קבורה:
select