אזרחים חללי פעולות איבה

חיפוש לפי שם, אירוע או מקום מגורים
לחיפוש יעיל – נא למלא שורה או שתיים, לא יותר.
לדוגמה – שם משפחה בלבד, שם פרטי ומקום אירוע, וכדומה.
תאריך אירוע:
או
תאריך עברי של אירוע:
תקופת אירוע:
מקום האירוע:
מקום קבורה: