יחיאל קיטייניק ז"ל
הודלק ע"י 2557
בתאריך 21/05/2016, יג באייר תשע''ו
הודלק ע"י 1245
בתאריך 16/10/2015, ג בחשוון תשע''ו