ברוך שלום שוחטמן ז"ל
הודלק ע"י
בתאריך 20/03/2012, כו באדר תשע''ב