דוד יעקבי ז"ל
הודלק ע"י יעקב פלוטקין
בתאריך 18/10/2017, כח בתשרי תשע''ח
הודלק ע"י
בתאריך 20/10/2016, יח בתשרי תשע''ז
הודלק ע"י
בתאריך 21/09/2016, יח באלול תשע''ו
הודלק ע"י
בתאריך 23/07/2016, יז בתמוז תשע''ו
הודלק ע"י
בתאריך 16/06/2016, י בסיוון תשע''ו
הודלק ע"י עדי בלסקי
בתאריך 11/05/2016, ג באייר תשע''ו
הודלק ע"י
בתאריך 03/10/2011, ה בתשרי תשע''ב
הודלק ע"י
בתאריך 08/05/2011, ד באייר תשע''א