דבר מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
אתר "לעד" הוקם על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת הפעולות להנצחת זכרם של תושבי מדינת ישראל אשר נספו באירועי איבה וטרור. פעולות ההנצחה כוללות גם את הקמתו של אתר ההנצחה בהר הרצל ואת ספר "יזכור".

כבן למשפחה שכולה, ששכלה קרובים באירוע טרור ובמלחמות ישראל, אני שותף ומזדהה עם האובדן של המשפחות השכולות. אני מודע היטב למחיר הכבד ששילמנו במאבקה של מדינת ישראל להמשך ריבונותה ועצמאותה.

עובדי המוסד לביטוח לאומי רואים באחריות שהוטלה עלינו, אחריות לטיפול באוכלוסיית נפגעי פעולות איבה, משום שליחות חשובה במיוחד.

תפקידנו המרכזי הוא לסייע למשפחות ולנפגעים בתחומים שונים, וזאת בצורה המיטבית.

אנו נמשיך ונעשה ככל שניתן בכדי שאפשר יהיה לתת לנפגעי פעולות איבה ולמשפחות את השירות הראוי והתומך ביותר.

בברכה,

פרופ' שלמה מור-יוסף
המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי